Consiglio della Fraternità

Ministro

 

Mario Scarpellini

 

tel.    xxx xxxxxxxxx

cell.   xxx xxxxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx

Vice Ministro


Pierangelo

 

tel.    xxx xxxxxxxxx

cell.   xxx xxxxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx

Maestro della Formazione


Danilo Francesco Riva

 

tel.    xxx xxxxxxxxx

cell.   xxx xxxxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx